Dr. Valerija Korošec že vrsto let raziskuje pogoje in možnosti Univerzalnega temeljnega dohodka in drugih Univerzalnih temeljnih dobrin, kot so: (čisti) zrak, (čista) voda, življenjski prostor, (nezastrupljena) zemlje, zdrava in kakovostna hrana, obnovljivi viri energije, spoštovanje, dostojanstva, integritete in intencionalnosti obstoja človeka, živali ali rastline z ohranjanjem in vzpostavljanjem tem ciljem ustreznega naravnega in družbenega okolja.

Predlog otroškega UTD za Belgijo (MEFISTO, Euromod) je bil pripravljen na osnovi UTD predloga iz leta 2010 in predstavljen v Ženevi na Unicef in ILO konferenci o UCG.

Še vedno čakamo študijo Ministrstva za socialo, delo in družino o izvedljivosti uvedbe UTD v Sloveniji, ki bi morala biti napisana do junija 2018.

DEJAVNOST: Raziskovanje, analize, izobraževanje, informiranje zagovorništvo, povezovanje, svetovanje, podporne storitve, vključevanje ciljnih skupin, vzpostavljanje skupnosti, moderiranje javnih komunikacijskih procesov, vključevanje v javne mnenjske procese, zajem vsebin in priprava rezultatov, vključevanje v demokratične postopke. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.  Vplivanje na javne ter vladne politike, strategije in programe. Mednarodno sodelovanje.

INSTITUCIONALIZACIJA #zaUTDsi SISTEMA je možna na več načinov: #stranka v primeru spremembe volilne zakonodaje #zavod #zavarovalnica #zadruga #akademija #univerza #tednik #dnevnik #dobrine #dohodek#delo #denar #sindikat #referendum