Spletni prispevki

Sekcijo za promocijo UTD v Sloveniji v letu 2018 koordinira dr. Valerija Korošec

Dolgoletni koordinator Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji, g. Branko Gerlič je konec leta 2017 iskal naslednika. Sama pri sebi sicer menim, da je Sekcija za promocijo svoj namen dosegla, in bi se morda lahko celo samo-ukinila (65% podpora uvedbe UTD po rezultatih ESS 2016).