za DEKLETA o spoštljivosti - deset zapovedi

za DEKLETA o spoštljivosti Preveč pomembno sporočilo za dekleta, da bi utonilo v twitter morju, četudi je v angleščini. Via: amightygirl ‏ @ amightygirl Mar 16 “Stop interrupting me," “I just said that," and "No explanation needed" - the ten words that author @ schemaly says that all girls should learn to say:

Basic income (BI) level for selected European countries - Slovenian formula

Basic income (BI) level for selected European countries - Slovenian formula A common formula for 'partial' Basic Income (BI) level could serve BI discourse as a minimal standard, and more importantly, as a benchmark for international comparison. I propose use of a Slovenian formula which combines different factors including the poverty threshold, the average wage level and the current level of social protection. Slovenian Basic Income Proposal (2010) was build upon this formula.  Microsimulation of this proposal proved to be i) budget neutral, ii) better for majority, iii) the same or better for the most vulnerable and iv) better for the lowest deciles. Those levels do not represent the ‘ideal’ amount of basic income. It is meant to serve BI discourse as a starting point of implementation debate: how much would be affordable, politically and socially acceptable , at least when implementing basic income for the first time. It could serve as a minimal standard, and more importantly, as a benchmark for international comparison. Note: Calculations do not include children, handicapped and retired people.   Part of Calculation for OECD&EMU countries, 2013. Data source: OECD statistics 2013. Eurostat. Own calculations: Korošec…

#zaUTD EKSPERIMENT – RAZLOGI IN NAČIN IZVEDBE – DELOVNA VERZIJA

Dolgoletni koordinator Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji, g. Branko Gerlič je konec leta 2017 iskal naslednika. Sama pri sebi sicer menim, da je Sekcija za promocijo svoj namen dosegla, in bi se morda lahko celo samo-ukinila (65% podpora uvedbe UTD po rezultatih ESS 2016).

Sekcijo za promocijo UTD v Sloveniji v letu 2018 koordinira dr. Valerija Korošec

Dolgoletni koordinator Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji, g. Branko Gerlič je konec leta 2017 iskal naslednika. Sama pri sebi sicer menim, da je Sekcija za promocijo svoj namen dosegla, in bi se morda lahko celo samo-ukinila (65% podpora uvedbe UTD po rezultatih ESS 2016).

UTD eksperiment v Sloveniji?

V Sloveniji je mogoče že nekaj časa zaslediti želje in pobude za UTD eksperiment. Običajno je bilo predlagano zbiranja denarja preko 'crowdfundinga' in podelitev UTD za leto dni na način loterije. Vendar niti loterija niti parcialni državni UTD eksperiment ne moreta pokazati posledic, ki bi jih prinesla prav UNIVERZALNA narava tega dohodka, zato smo v Sekciji za promocijo UTD te pobude doslej zavračali.

UTD v Sloveniji in Evropska sociološka raziskava (2016)

Rezultati Evropske sociološke raziskave (ESS 2016) kažejo, da je v Sloveniji podpora za uvedbo UTD 65% oz. da je Slovenija v tem pogledu ponovno prva med vsemi vključenimi državami, tako kot je bila pri zbiranju podpisov v okviru Evropske državljanske pobude #zaUTD leta 2014.